صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 43: آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد
Loading
استهلال، ماه، نو، صحیفه، سجادیه، نگاه
دعای شماره 43: آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2