صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 46: در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد
Loading
فطر، جمعه، دعا، نماز، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 46: در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2