صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 49: در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان
Loading
دفع، مکر، دشمنان، دعا، رد، سختی، صحیفه، سجادیه
دعای شماره 49: در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2