صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 52: در اصرار به خداوند بلند مرتبه
Loading
اصرار، طلب، دعا، خدواند، بلندمرتبه
دعای شماره 52: در اصرار به خداوند بلند مرتبه


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2