صفحه اصلی دعا ـ بنیاد بین المللی دعاترجمه گویای صحیفه سجادیه با صدای استاد ریاحی دعا ـ بنیاد بین المللی دعا دعای شماره 53: در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار
Loading
فروتنی، تواضع، خضوع، خشوع، خداوند، سجادیه، صحیفه
دعای شماره 53: در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار


Codded & Powered by:سیستم مدیریت محتوای کنز ـ دهکده وب ver 0.2