بخش‌ها:

شرح دعای شریف افتتاح

شرح دعای شریف افتتاح

 شرح دعای افتتاح

 

مولف 

این کتاب توسط استاد محسن قرائتی نوشته شده و شامل درس های ایشان پیرامون دعای افتتاح می باشد. 

سبب تألیف 

اما پیرامون این دعای شریف در ابتدای بحث نویسنده این چنین می نگارد: 

"دعای شریف افتتاح از جمله ادعیه ای است که قرائت آن در لیالی ماه مبارک رمضان سفارش شده است. این دعا هم چنین در زمره نیایش هایی است که از ناحیه حضرت ولی عصر _ اروحنا لتراب مقدمه الفدا _ صادر شده و منسوب به وجود نازنین آن حضرت است. اگرچه غالب علما و بزرگان این انتساب را پذیرفته و در تأیید آن سخن گفته اند، اما تردیدهایی نیز در این باره وجود دارد؛ که بررسی سند و منبع این دعا را لازم می نماید."

محتوای کتاب 

این کتاب پس از نگاه و بررسی کلی سندی ای پیرامون دعای افتتاح و بررسی اقوال علمای معاصر و گذشته در سی و یک فراز عبارات دعای افتتاح را یک به یک بررسی کرده و نکات و پیام های قرآنی آن را بیان می کند. همچنین در قسمت های مختلف و به مناسبت روایات مناسب با متن دعا را نیز در کنار شرح قرار می دهد. 

در جایی از این کتاب می خوانیم: 

"درست است که در بسیاری از موارد، با بیان ویژگی های کمال و جمال پروردگار بزرگ، و یادآوریِ نعمت های او، آن ها را واسطه قرار می دهیم تا زبان به حمدِ او باز کنیم؛ ولی حقِ مطلب این است که او نامحدود است و نعمت هایش نیز غیر قابل شمارش،  و ما بسیار کوچک هستیم و زبان ما نیز قاصر از آن است که ویژگی ها و نعمت های خدای بزرگ را بیان کند. از این رو یکی از راه های حمد الهی، این است که صفت ها و نعمت های او را به طور کلی یادآور شویم و این گونه او را حمد و ستایش کنیم."

ناشر 

این کتاب در سال 1392 توسط انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) منتشر گردیده است. 

 

منشورات
k