بخش‌ها:

نیایش

نیایش 

نیایش

 

مولف 

این کتاب توسط آقای اسماعیل منصوری لاریجانی به رشته ی تحریر در آمده است. 

سبب تألیف 

در مقدمه ی این کتاب نویسنده خاطرنشان میکند: 

در جهان پر هیاهو و شلوغی که انسان مدرن امروز برای خود ساخته است، هر روز بیش از روز پیش احساس می کند. امروز انسان ها فهمیده اند باهم و با آنچه خود ساخته اند آرامش نمی یابند.
به همین دلیل آدمی در رجوعی با معرفت و آگاهانه به فطرت خویش گم کرده اش را در قلب خود می یابد که «القلب حرم الله، و لا تسکن فی حرم الله، غیر الله.» و به چشم خود می بیند که اگر ماسوا و هرچه غر اوست در قلبش باشد نمی تواند از عمق جان او را صدا بزند و هرگاه دل را خالی از اغیار کند و غیر دوست را به این حرم راه ندهد، اوست که همه تنهایی هایش را پر می کند، قلبش را لبریز از آرامش کرده و روحش را با شادی به پرواز در می آورد.

محتوای کتاب 

این کتابچه کوچک در بخش های مختلف به بررسی معنای دعا و کلیاتی پیرامون چگونگی استجابت آن مطرح می کند و در ادامه نگاهی به نقش تربیتی دعا در زندگی بشر می اندازد. در پایان با اشاره به دعاهای ایام حج و ماه رمضان بحث خود را به پایان می برد. 

ناشر

این کتاب در سال 1391 و توسط انتشارات مهدی القرآن به چاپ رسیده است. 

منشورات
k