مضمون عرفانی نیایش عرفه امام حسین عليه‌السلام

مضمون عرفانی نیایش عرفه امام حسین عليه‌السلام

دعای عرفه آکنده از مفاهیم، ارزشهای قرآنی و تعالیم آسمانی است. با خواندن دعای دعرفه در می یابیم که چه مقدار ائمه عليهم‌السلام با قرآن مانوس بوده و چگوئه با مکتب دعا، انسان را هدایت و راهبری می کنند. این دعا بیانگر راز و نیاز عاشقانه سرور آزادگان عالم با محبوب و معبود یکتاست و متضمن گوهر های ارزشمندی است که به انسان، روح حیات می بخشد. 

درباره دعای شریف عرفه سند و مضمون کلی آن باید بگوییم که این دعا طبق منابع روایی ما از سید عارفان و اسوه کامل آزادی خواهان عالم حضرت ابا عبد الله الحسین عليه‌السلام در صحرای عرفات و در عصر روز عرفه صادر شده است. در سرتاسر این دعای پر فیض، بندگی، ایثار، شهامت، شجاعت، کمال، علم، حلم، تواضع و اخلاص گوینده آن موج می زند. بشر و بشیر فرزندان غالب اسدی روایت کرده اند: 

"حسین بن علی بن ابی طالب عصر روز عرفه به حالت خشوع و تواضع از خیمه اش خارج شد و آرام آرام قدم بر می داشت تا اینکه او و گروهی از اهل بیت عليهم‌السلام و فرزندان و دوستانش در سمت چپ که جبل الرحمة رو به قبله ایستادند و سپس امام عليه‌السلام مانند فقیری که درخواست غذا می کند دستانش را در برابر صورتش بلند کرد و سپس دعا را ذکر فرمود." 

و چه دعای با مسمایی است دعای عرفه! این دعای شریف یکی از نشانه های روح حماسی و بزرگ اباعبد الله الحسین عليه‌السلام است. 

فراز های نیایش عرفه امام حسین عليه‌السلام به ترتیب عبارت اند از: 

 • شناخت حق تعالی 
 • تجدید عهد و میثاق با خدا
 • خودشناسی 
 • راز آفرینش 
 • تربیت انسان در دانشگاه الهی
 • نعمت های خداوند
 • شهادت به بی کرانی نعمت های الهی
 • ناتوانی بشر از به جا آوردن شکر الهی
 • دور کردن صفت نکوهید از خود با تسبیح پروردگار 
 • خواسته های یک انسان متعالی
 • شناخت و درخواست بهترین مسئلت ها
 • درخواست نیاز های تربیتی از خدا
 • شکایت به پیشگاه خداوند
 • مربی پیامبران و فرستند کتب آسمانی
 • لطف الهی به پیام آوران رحمت الهی
 • کنه بینی و لطف خداوندگار
 • مقایسه ای میان اعمال ما و رفتار خدا
 • اقرار و اعتراف به الطاف الهی
 • اعتراف به گناه خویش 
 • اظهار شرمندگی 
 • ثنای پروردگار 
 • حاجت خواهی 
 • درخواست بهترین عطایا
 • گسترش رحمت الهی
 • گسترش علم، توانایی و رأفت الهی
 • توجه به خدا به وسیله پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله
 • تسبیح کائنات 
 • روزی حلال و نعمت سلامتی. 

برگرفته از کتاب: عرفه و عرفات - عباس اسلامی کاشانی

 مضامین دعای عرفه
منشورات
k