دعای افطار

دعای امام صادق عليه‌السلام در هنگام افطار هر شب از ماه مبارک رمضان:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَرَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَأَعِنَّا عَلَيْهِ وَسَلِّمْنَا فِيهِ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

سپاس خدايى را سزاست كه ما را يارى نمود که روزه بگیریم، و روزی مان داد که افطار كنیم. خدايا! آن را از ما بپذير، و ما را بر آن يارى نما، و ما را در آن تندرست بگردان، و آن را از ما ايمنى بخش، همراه با آسودگى و تندرستى از سوی تو، سپاس خدايى را سزاست که روزی از ماه رمضان را سرنوشت ما گرداند.

منشورات
k