قصد ازدواج

ابو ایوب انصاری گوید: پیامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود: خواستگاری را مخفی نگه دار سپس وضو بگیر و وضوی نیکویی را بجا آور آنگاه نماز بخوان سپس پروردگار خویش را شکرگزار و تمجید کرده و بگو:

اَللّهُمَّ أَنْتَ تَقْدِرُ وَ لاَ أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لاَ أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلّامُ الْغُيُوبِ. اَللّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي فِي فُلانةَ خَيْرٌ (وَسَمِّهَا بِاسْمِهَا) فِي دِيْنِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فاقدرها لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرُها خَيْراً لِىِ فِىِ دِيِنىِ وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا وَ قَدِّرْهَا لِي.
خدایا! تو توانایی و من ناتوانم و تو دانایی و من نادانم و تو بسیار آگاه بر پنهانی ها هستی. خدایا! اگر این دختر یا زن ( و نام او را ببر) در دین و دنیا و آخرتم خیری به همراه دارد پس او را برایم مقدر کن و اگر غیر از او برایم در دین و دنیا و آخرتم خیری به همراه دارد ، برایم بدان حکم کن و آن را برایم مقدر فرما.

منشورات
k