نگهداری و حفظ کالا

امام صادق عليه‌السلام فرمود: هرگاه کالایی را نگهداری نمودی بگو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ يَا مَنْ لاَ يُضَيِّعُ وَدِيعَتَهُ وَ أَسْتَحْرِسُكَهُ فَاحْفَظْهُ عَلَيَّ وَ احْرُسْهُ لِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَ بِرُكْنِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَ بِعِزِّكَ الَّذِي لاَ يَذِلُّ وَ بِسُلْطَانِكَ الْقَاهِرِ الْغَالِبِ لِكُلِّ شَيْءٍ.
خدایا همانا (کالایم را) نزد تو به امانت می گذارم . ای کسی که ودیعه خود را ضایع نمی کند ، و از تو مراقبت آن را درخواست می کنم . پس آن را برایم نگه دار و با چشمت که به خواب نمی رود و قدرتت که از میان نمی رود و عزتت که به خواری نمی گراید و حکومت چیره گر پیروزمندت بر هر چیز کالایم را برایم مراقبت نما.

منشورات
k