ستایش خداوند پیش از دعا کردن

امام صادق عليه‌السلام فرمود: هر دعايى كه قبل از آن ستايش خدا نباشد ناقص است، ابتدا بايد خدا را به عظمت ستود آنگاه او را ثنا گفت: راوى گويد : عرضه داشتم: كمترين حدّ آن كدام است؟ فرمود: مى‌گويى:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم.

خدايا! تو آغازگرى هستى كه قبل از تو چيزى نبوده، و آخرى هستى كه بعد از تو چيزى نخواهد بود، و تو ظاهرى پس برتر از تو چيزى نيست، و تو باطنى و نزديك‌تر از تو چيزى نمى‌باشد، و تو استوار و حكيمى.

منشورات
k