اهمیت صلوات بر پیامبر و خداندان پاکش

اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمود: هيچ دعايى را نخوان مگر آنكه در ابتداى آن بگويى :

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا.

بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و حاجتم را برآورده كن (وحاجت خود را طلب مى‌نمايى).

و همچنين ايشان اين كار را انجام مى‌داد. درباره آن از حضرتش سؤال شد. فرمود: دعاى همراه با صلوات همراه شد با اجابت است و خداى بزرگ حيا مى‌ورزد از اينكه بنده دو حاجت را از او بخواهد [ولى] يكى را اجابت كند و ديگرى را اجابت نكند.

منشورات
k