رفع ورم و دمل

امام رضا عليه‌السلام فرمود: در همسایگی ما کنیزی از ما بود که در گردنش دمل چرکین برآمد. کسی نزد من آمد و گفت: ای علی [نام امام رضا عليه‌السلام است] به آن دخترک بگو تا بسیار بگوید:

يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ يَا رَبِّ يَا سَيِّدِي.

ای خدای مهربان ای بخشنده ای پروردگار ای مولایم.

فرمود: آن را گفت و خدا بیماری او را از بین برد.

این دعایی است که جعفر بن سلیمان با آن دعا کرد (شاید جعفر بن سلیمان هم به این بیماری گرفتار شده) و به وسیله این دعا شفا یافته است.

منشورات
k