نماز افزایش روزی امام صادق عليه‌السلام

امام صادق عليه‌السلام فرمود: دو رکعت نماز بعد از نماز عشا را ترک نكنید كه روزی را زیاد می‌كند، در رکعت اول سوره حمد و آیة الکرسی و سوره کافرون، و در رکعت دوم سوره حمد و سیزده مرتبه سوره توحید را بخوان. بعد از سلام نماز دست‌هایت را بلند کرده و بگو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لاَ تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لاَ يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لاَ تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَ لاَ تُبْلِيهِ الاَْزْمِنَةُ وَ لاَ تُحِيلُهُ الاُْمُورُ يَا مَنْ لاَ يَذُوقُ الْمَوْتَ وَ لاَ يَخَافُ الْفَوْتَ يَا مَنْ لاَ تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لاَ تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي مَا لاَ يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لاَ يَضُرُّكَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.

خدایا! از تو می‌خواهم ای آن که دیدگان او را ندیده، و گمان‌ها او را به توهّم درنیاورد، و توصیفگران او را توصیف ننمایند! ای آن که دوران‌ها او را تغییر ندهد، و زمان‌ها او را فرسوده نسازد، و کارها او را به رنج درنیاورد! ای آن که مزه مرگ را نچشیده و از گذشت زمان ترسی ندارد، ای آن که گناهان به او ضرر نمی‌رساند و بخشش از او نمی‌كاهد! بر محمد و خاندانش درود فرست، و آنچه از تو نمی‌كاهد به من ببخشای، و آنچه به تو زیان نمی‌رساند را از من درگذر، و این کار را در حقّم انجام بده. و حاجتت را بخواه.

همچنین حضرت صادق عليه‌السلام فرمود: هر که این نماز را بخواند خداوند متعال خانه‌ای در بهشت برای او قرار دهد. امام صادق عليه‌السلام فرمود: دو رکعت نماز بعد از نماز عشا را ترک نکنید كه روزی را زیاد می‌كند، در رکعت اول سوره حمد و آیة الکرسی و سوره کافرون، و در رکعت دوم سوره حمد و سیزده مرتبه سوره توحید را بخوان. بعد از سلام نماز دست‌هایت را بلند کرده و بگو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لاَ تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لاَ يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لاَ تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَ لاَ تُبْلِيهِ الاَْزْمِنَةُ وَ لاَ تُحِيلُهُ الاُْمُورُ يَا مَنْ لاَ يَذُوقُ الْمَوْتَ وَ لاَ يَخَافُ الْفَوْتَ يَا مَنْ لاَ تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لاَ تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي مَا لاَ يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لاَ يَضُرُّكَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.

خدایا! از تو می‌خواهم ای آن که دیدگان او را ندیده، و گمان‌ها او را به توهّم درنیاورد، و توصیفگران او را توصیف ننمایند! ای آن که دوران‌ها او را تغییر ندهد، و زمان‌ها او را فرسوده نسازد، و کارها او را به رنج درنیاورد! ای آن که مزه مرگ را نچشیده و از گذشت زمان ترسی ندارد، ای آن که گناهان به او ضرر نمی‌رساند و بخشش از او نمی‌کاهد! بر محمد و خاندانش درود فرست، و آنچه از تو نمی‌کاهد به من ببخشای، و آنچه به تو زیان نمی‌رساند را از من درگذر، و این کار را در حقّم انجام بده. و حاجتت را بخواه.

همچنین حضرت صادق عليه‌السلام فرمود: هر که این نماز را بخواند خداوند متعال خانه‌ای در بهشت برای او قرار دهد.

منشورات
k