دعای پیامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌وآله هنگام بیدار شدن از خواب

هرگاه پیامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله از خواب بیدار می شد می فرمود:

سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير.

منزه است خدایی که مردگان را زنده می کند و او بر هر چیز تواناست.

منشورات
k