آمیزش

پیامبر خدا به علی بن ابی طالب عليه‌السلام سفارش نمود: علی جان ! هرگاه با همسرت آمیزش نمودی بگو:
اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي.
خدایا مرا از شیطان دور نما ، و شیطان را از آنچه به من روزی داده ای دور نما.

همانا اگر فرزندی در میان شما پدید آید شیطان او را آسیب نمی رساند.

منشورات
k