تهنیت مولود

امام صادق عليه‌السلام فرمود: هرگاه خواستید مردی را به خاطر به دنیا آمدن فرزند پسرش تهنیت گویید، بگویید:

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ.
خدا بخشش خود را برایت مبارک گرداند واو را به دوران بلوغ رساند، و از نیکیش تو را بهره مند سازد.

منشورات
k