دعا و نماز میت

امام صادق عليه‌السلام فرمود: [براى نماز ميّت] تكبير گفته آن گاه بر پيامبر درود فرستاده، سپس مى‌گويى :
اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلّاَ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ .
خدايا! بنده تو پسر بنده تو، پسر كنيز توست، جز خير از او نديده‌ايم، و تو به او از ما آگاه‌ترى . خدايا! اگر نيكوكار است در نيكى او بيفزا و از او بپذير، و اگر گناهكار است گناهش را بيامرز و قبرش را گشاده گردان، و او را از دوستان محمّد ـ كه درود تو بر او و بر خاندانش باد ـ قرار ده.
آنگاه تكبير دوم را گفته و مى‌گويى :
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ زَاكِياً فَزَكِّهِ وَ إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغْفِرْ لَهُ.
خدايا! اگر پاكيزه بود او را پاكيزه گردان، و اگر خطاكار است او را ببخشاى.
آنگاه تكبير سوم را گفته و مى‌گويى :
اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
خدايا! ما را از پاداش او محروم مدار، و بعد از او ما را دچار مشكل مفرما.
آنگاه تكبير چهارم را گفته و مى‌گويى :
اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ.
خدايا! او را نزد خود همراه بهشتيان بنويس، و در بازماندگان جانشين او باش، و او را از دوستان محمّد ـ كه درود تو بر او و بر خاندانش باد ـ قرار ده.
آنگاه تكبير پنجم را گفته و نماز را تمام كن .

منشورات
k