دعای دفع بلا

عبدالله بن فضل، از پدرش نقل می‌کند که گفت: همراه هارون الرشید بودم؛ روزی غضبناک رو به من کرد در حالی که شمشیر را در دست داشت و آن را می‌چرخاند ـ آنگاه دخول امام کاظم عليه‌السلام را بر هارون الرشید ذکر می‌کند و اینکه آن حضرت را برخلاف انتظار گرامی داشت؛ تا آنجا که گوید: به امام عرضه داشتم: چه چیزی گفتی که غضب هارون الرشید را کفایت کردی؟ فرمود: دعای جدّم حضرت علی عليه‌السلام که آن حضرت هرگاه آن را می‌خواند به لشکری حمله نمی‌برد، مگر آنکه آنان را پراکنده می‌ساخت و به جنگجویی حمله نمی‌کرد، جز آنکه او را مقهور می‌ساخت و آن دعای کفایت بلاست؛ پرسیدم: آن دعا چیست؟ فرمود: این دعا است:
اللَّهُمَّ بِكَ أُسَاوِرُ وَبِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُحَاوِرُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَمُوتُ وَبِكَ أَحْيَا أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّاَ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي وَرَزَقْتَنِي وَسَتَرْتَنِي وَعَنِ الْعِبَادِ بِلُطْفِ مَا خَوَّلْتَنِي أَغْنَيْتَنِي إِذَا هَوِيتُ رَدَدْتَنِي وَإِذَا عَثَرْتُ قَوَّيْتَنِي وَإِذَا مَرِضْتُ شَفَيْتَنِي وَإِذَا دَعَوْتُ أَجَبْتَنِي يَا سَيِّدِي ارْضَ عَنِّي فَقَدْ أَرْضَيْتَنِي.
خدایا! به یاری تو حمله کرده و به کمک تو راه چاره می‌جویم و به نصرتت می‌جنگم و از تو یاری می‌جویم و به تو مرده و زنده می‌شوم؛ جانم را تسلیم تو کرده و کارم را به تو واگذار نمودم و هیچ نیرو و توانی جز به اراده خدای برتر و والا نیست. خدایا! تو مرا خلق کرده و روزی دادی، و مسرور نموده و پوشاندی؛ میان بندگان به لطفت مرا بهره‌مند ساختی؛ هرگاه سرگردان شدم، مرا بازگردانده و هرگاه لغزیدم، مرا نگاه داشتی و هرگاه بیمار شدم، شفایم دادی و هرگاه تو را خواندم، اجابتم نمودی؛ ای آقایم! از من خشنود باش؛ چرا که مرا خشنود کردی.

دعای عظیم رهایی از بلاها و مشکلات زندگی ـ دفع بلا و دعای حفظ از بلا ـ دعای دفع بلا در ماه صفر ـ دعای رفع بلاتکلیفی ـ دعای حفظ از دشمن و رفع بلا ـ دعای رفع بلا و چشم زخم ـ دعایی برای محفوظ ماندن ـ دعای رفع بلا از فرزند ـ دعای رفع بلا و بیماری ـ دفع بلا و آفت و گرفتاری از شر

منشورات
k