دعا بر علیه دشمنان

امام رضا عليه‌السلام فرمود: هرگاه یکی از شما خواست بر علیه دشمنش دعا کند، بگوید:
اللَّهُمَّ أَطْرِقْهُ بِلَيْلَةٍ لاَأُخْتَ لَهَا وَأَبِحْ حَرِيمَهُ.
خدایا! او را به دردی که مشابه ندارد مبتلا کن، واحترامش را زائل نما.

منشورات
k