دعای دفع مکر و حیله دشمنان ـ کوتاه و سریع الاجابه

روایت شده هنگامی که امام کاظم عليه‌السلام بر هارون وارد شد، او قصد بدی در مورد ایشان داشت، اما بعد از دیدن ایشان برخاسته و آن حضرت را بوسیده و هدایای به ایشان داد، آنگاه که امام بازگشت فضل بن ربیع به هارون گفت: ای امیر مؤمنان! قصد آزار و اذیت او را داشتی اما هدیه و پاداش عطا کردی، گفت: ای فضل امر بزرگی را از او مشاهده نموده و مقامش را نزد خداوند والا دیدم، هنگامی که رفتی تا او را نزد من آوری گروهی را دیدم که دور خانه‌ام را محاصره کرده بودند، در دست‌هایشان نیزه‌هایی بود که در پایه‌های ساختمان وارد کرده بودند، و گفتند: اگر فرزند پیامبر خدا را آزار دهی تو را در زمین فرو خواهیم برد و اگر نیکویی نمایی باز می‌گردیم، فضل گوید: به دنبال امام رفتم و گفتم: چه خواندی که شرّ هارون از تو دفع شد؟ فرمود: دعای جدّم امیر مؤمنان عليه‌السلام را، هرگاه آن را می‌خواند به لشکری حمله نمی‌برد مگر اینکه آنان را فراری می‌داد، و به جنگاوری حمله نمی‌کرد مگر اینکه بر او پیروز می‌شد، و آن دعای برطرف شدن بلا است، گفتم: آن دعا کدام است؟ فرمود:
اَللّهُمَّ بِكَ أُسَاوِرُ وَبِكَ أُجَادِلُ وَبِكَ أصُولُ وَبِكَ أنْتَصِرُ وَبِكَ أمُوتُ وَبِكَ أحْيى، أسْلَمْتُ نَفْسى إلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أمْري إلَيكَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّاَ بِاللهِ الْعَظيمِ.
خدایا! به قدرت تو حمله کرده، و به یاری تو جدل نموده و به وسیله تو به مقصد می‌رسم، و از تو یاری می‌جویم، و به اراده تو می‌میرم و زنده می‌شوم، جان مرا به تو تسلیم کرده و کارم را به تو واگذار می‌کنم، نیرو و توانی جز به خدای برتر و والا نیست.

منشورات
k