دعای حضرت نوح عليه‌السلام

ابن طاووس  رحمه‌الله گويد كه: در جزو چهارم از كتاب دفع هموم و احزان يافتم كه تألیف احمد بن داود نعمانى است آنكه چون نوح عليه‌السلام به هول آب دريا و موجها آن نظر نمود، در دل او ترس عظيمى داخل شد. پس خداى عزّ و جلّ به او وحى فرستاد كه هزار مرتبه «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» بگو تا آنكه تو را نجات دهم. پس چون باد داخل پرده بادبان كشتى شد، حضرت نوح عليه‌السلام هزار مرتبه «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ» گفت. پس او را خداى تعالى نجات داد.

منشورات
k