ابتدای قرائت قرآن

امام صادق عليه‌السلام در مورد پناهجویی به خدا فرمود:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.
به خدای شنوای آگاه از شر شیطان رانده شده پناه می برم.

منشورات
k