دعا در زمان مسیر سفر

حذیفة بن منصور گوید: با امام صادق عليه‌السلام در راه مکه همسفر شدم. زمانی که نماز خواند فرمود:

اللَّهُمَّ خَلِّ سَبِيلَنَا وَ أَحْسِنْ تَسْيِيرَنَا وَ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا.
خدایا راه را بر ما بگشا و سفر را برایمان نیکو قرار ده و سلامت ما را زیاد گردان.

و هر گاه به تپه ای می رسید می فرمود:

اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.
خدایا شرافت بر هر شرافتمندی شایسته توست.

منشورات
k