بخش‌ها:

دعایی که با خواندن آن شکر خداوند را به جا آورید

دعایی از امام صادق برای به جا آوردن شکر خداوند

امام صادق عليه‌السلام فرمود: هر كه در هر روز هفت مرتبه بخواند:
الْحَمْدُ للهِِ عَلَى كُلِّ نِعْمَة كَانَتْ أَوْ هِيَ كَائِنَةٌ
امام صادق عليه‌السلام: سپاس خداى را سزاست بر هر نعمتى كه بر من ارزانى داشته يا موجود مى باشد.
شكر آن چه كه گذشته و آن چه كه باقى مانده را به جا آورده است.
کلیدهای نجات؛ دعاهای امام باقر: ص ۸۹.

منشورات