بخش‌ها:

دعا هنگام شلوار پوشیدن

امام رضا عليه‌السلام فرمود: هر گاه خواستى كه شلوار بپوشى در حالت ايستاده نپوش زيرا [پوشيدن شلوار در حال ايستاده] موجب بزرگى شكم مى‌شود و اندوه و ناراحتى را به همراه مى‌آورد ، بلكه در حالت نشسته اين كار را انجام ده، و بگو :

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ آمِنْ رَوْعَتِي وَ لاَ تُبْدِ عَوْرَتِي وَ أَعِفَّ فَرْجِي وَ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِي ذَلِكَ نَصِيباً وَ لاَ سَبِيلاً وَ لاَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ وُصُولاً فَيَصْنَعَ لِيَ الْمَكَايِدَ فَيُهَيِّجَنِي لاِرْتِكَابِ مَحَارِمِكَ.
خدایا شرمگاهم را بپوشان و ترسم را ایمن بخش و و زشتیم را آشکار نساز و شرمگاهم را پاکدامن قرار ده و و برای شیطان در آن سهم وراهی قرار مده و مسیر نفوذی برای آن قرار مده که نیرنگها را بکار گیرد و مرا برای انجام کارهای حرام تشویق و تحریک کند.

منشورات
k