بخش‌ها:

الدعوات

الدعوات‏

 الدعوات راوندی

مؤلف و موضوع‏

كتاب «الدعوات» يا «سلوة الحزين» نوشته‏  سعيد بن هبة الله، معروف به قطب الدين راوندى، متوفاى 573 هجرى است.
موضوع آن، ادعيه و اذكار روايت شده از ائمه‏ معصومين عليهم‌السلام مى ‏باشد.

علت نام‏گذارى‏

به اين كتاب «الدعوات» می گويند چون مشتمل بر دعاهاى مختلف در مناسبت‏هاى گوناگون است.
نام ديگر آن «سلوة الحزين» است كه مؤلف هم همين نام را براى آن برگزيده است .سلوة الحزين يعنى دارويى كه غم و اندوه را از انسان از بین می برد و انسان غمگين را به وجد و سرور و خوشحالى می رساند.

پيشينه‏ موضوع‏

اهميت دادن و سفارش اسلام بر مسأله‏ دعا روشن‏تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد.
قرآن كريم در آيات متعدد دعوت به خواندن خداوند مى‏كند مانند آيه‏ «ادعوني أستجب لكم» و آيات ديگر.
روايات معصومين عليهم‌السلام نيز ارزش و منزلتى بس والا براى دعا قائل شده ‏اند.روايات، دعا را مغز و مخ عبادت دانسته و تیز‏ترين سلاح مؤمن را دعا معرفى كرده‏ اند.
علماى بزرگوار اسلام نيز كه پيرو قرآن و سنت هستند حساب ويژه‏ اى براى مسأله‏ دعا در تأليفات خود باز كرده اند.
در ميان تأليفات علما درصد بالايى به كتب ادعيه اختصاص دارد و شمار كتب مختص به دعا و شروح آن هزاران عنوان است.
البته دعا در شريعت اسلام به نمک غذا تشبيه شده كه غذا بدون نمک ارزش ندارد و اگر كسى به جاى غذا فقط بخواهد نمک بخورد هم كار غلطى است، يعنى دعا در كنار كار و تلاش است كه ارزش خود را نمايان می كند.

ارزش كتاب‏

كتاب حاضر از جهات گوناگون داراى ارزش است و جهات متعددى است كه هر يک ارزش كتاب را بالا برده ‏اند، از جمله اين كه:
1 - مؤلف كتاب عالمى برجسته و فقيهى بزرگوار و عابدى زاهد و سالكى واصل چون قطب الدين راوندى است. قطب راوندى كسى است كه بسيارى از بزرگان و علما از روح او در مشكلات استمداد جسته و در كارهاى مهم خود به او توسل می جويند.
2 - موضوع كتاب از شريف‏ترين موضوعات پس از قرآن است چرا كه از دعا به قرآن صاعد در روايات تعبير شده و اگر قرآن تكلم خدا با بنده است دعا تكلم بنده با خداست آن هم با كلماتى كه از معادن وحى و علم الهى به ما رسيده و ائمه عليهم‌السلام بهترين واسطه ‏هاى بندگان با پروردگارشان هستند و بهترين راه را براى سخن گفتن و درخواست كردن به ما آموخته ‏اند.
3 - كتاب الدعوات از حيث متن و اتقان مطالب و درستى نقل مطالب نيز كتاب بسيار ارزشمندى است زيرا مربوط به قرن ششم هجرى است و نزديک به عصر ائمه عليهم‌السلام است و مؤلف هم فقط از افراد مورد اعتماد نقل كرده و روايات مورد وثوق خود را نقل كرده است.
4 - بزرگان و علماى پس از قطب راوندى همگى به اين كتاب اعتماد كامل داشته و مطالب آن را در كتب خود آورده‏ اند. در هيچ يک از كتب متأخر و تراجم هم تضعيفى نسبت به مؤلف و كتاب او ديده نشده است.

ترتيب ابواب‏

كتاب الدعوات به چهار بخش تقسيم شده است:
1 - در دعا و فضيلت و آداب و استجابت آن.
2 - پيرامون سلامتى بدن و راه حفظ آن بوسيله‏ دعا و دستوراتى براى خوردن و آشاميدن و كيفيت و انواع آنها.
3 - در بيمارى‏ها و فوايد دنيوى و اخروى آنها.
4 - پيرامون مرگ و دشواری هاى آن و برزخ و قبر و قيامت.
5 - مستدركات، از صفحه‏ى 283 تا 298 كتاب مطالبى است كه در بحار الأنوار يا مستدرك الوسائل از كتاب الدعوات نقل شده و در نسخه هاى موجود - كه ناقص هستند - نبوده است و ناشر آنها را جمع‏آورى كرده و به متن كتاب افزوده است.

نسخه‏ هاى كتاب‏

از كتاب شريف «الدعوات» دو نسخه‏ى خطى قديمى وجود دارد كه متأسفانه هر دو نسخه ناقص‏ بوده و افتادگی هاى فراوان دارند و چاپ حاضر كتاب با مقابله اين دو نسخه با يكديگر و مقابله با متن بحار الانوار و مستدرک الوسائل آماده شده است.

چاپ كتاب‏

در اين چاپ مقدمه‏ كوتاهى در ابتداى كتاب آمده و پس از آن فهرست مطالب و فهرست آيات و اعلام ذكر شده است.
مقدمه و تحقيق كتاب به عهده‏ى سيد محمد باقر موحد ابطحى اصفهانى رحمه‌الله بوده كه تحقيق جامع و مفصلى در پاورقى انجام داده و شامل استخراج آيات و روايات متن و نسخه بدل‏ها است و متن روايات با بحار و مستدرك مقابله شده و از چندين منبع روايى ديگر نيز آدرس دهى شده است.

 کتاب دعا
منشورات
k