موسیقی جهان - آیین یهود

موسیقی جهان - آیین یهود

اندیشه ی نیایش و دعا نه تنها در اسلام و مناجات های مسلمانان، بلکه در سایر آیین ها و ادیان ها نیز مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال در آیین یهود نیز نیایش های مختلف و متفاوتی نیز برای پروردگار وجود دارد. 

 

نیایش یهودیت

 

مناجات زیر که میخوانیم یکی از نیایش های زیبای تورات و یهودیت پیرامون زیبایی های جهان و بزرگی نعمت های خداوند متعال است: 


بیایید تا نام عظیم خدا را در جهانی بزرگ تقدیس کنیم
که آن را با اراده خویش خلق نموده.
شاید که پادشاهی او در عمر شما و روزگاران حیات شما
و به طریق اولی در زمانه قوم بنی اسرائیل به وقوع بپیوندد.
هرچه زودتر و سریع تر چنین بادا، آمین.
باشد که احتشام حضور او پس از دوران ها تا ابدیت تبرک گردد.
بیایید ثنایش بگوییم و او را بستاییم،
با صدای فراخ در فراز آسمان ها
اوج گیریم و حرمتش را فرو نگذاریم، متعالش داریم و ستایش کنیم آن یگانه مقدس را.
درود بر او باد.
گرچه او فراتر از هر ثنا و دعایی یا هر تقدیس و دلخوشی ای است که بتوان در این جهان بر او نثار کرد.
امید می بریم، آرامش عظیم از آسمان و هدیه زندگی بر ما و بر همه قوم بنی اسرائیل ارزانی شود، آمین.
او که آرامش را در اوج می آفریند آن را به ما ارزانی دارد، آمین.
ای خداوندگار، چه شگفت آور است
آنچه با دست هایت به عمل در می آوری.
آسمان ها به جلال و جبروتت معترفند،
گنبد نیلی آسمان نمایش گر صنایع خلاقه توست.
تو با عشق خود به ما توانمندی بخشیدی
تا نظاره گر زیبایی کائنات تو باشیم.
دنیایی که تمامی شکوهش را به تن کرده است.
خورشید و ستارگان، دره ها و تپه ها،
رودخانه ها و دریاچه ها، همه و همه، حضور تو را فاش زمزمه می کنند.
موج های شکننده پر تلاطم اقیانوس از ابهت تو حکایت دارند.
جانوران مزارع و پرندگان آسمان همه از اراده شگفت تو سخن می گویند.
در آغوش مهربانی توست که توانایی شنیدن موسیقی جهان برای ما مقدور گشته است.
آوای عشاق این حقیقت را بر ما آشکار می کنند که تو در این قلب ما مأوی داری
ندایی آسمانی در میان تمامی مخلوقات به گوش جان می رسد.

منشورات
k