ملکوت و جلال - مسیحیت

ملکوت و جلال - مسیحیت

اندیشه ی نیایش و دعا نه تنها در اسلام و مناجات های مسلمانان، بلکه در سایر آیین ها و ادیان ها نیز مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال در آیین مسیحیت نیز نیایش های مختلف و متفاوتی نیز برای پروردگار وجود دارد. 

 

نیایش مسیحی

 

مناجاتی که در ادامه می خوانیم از مجموعه دعاهایی است که در کتاب انجیل مسیحیت بیان گردیده است. این دعا شامل بر شماری نعمات خداوند متعال و دعا برای رزق و روزی، همچنین زندگی بهتر و با رفاه بیشتر می باشد. 

متن دعا به این شرح است: 


ای پدر ما که در آسمانی! نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید.
اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود.
نان کفاف ما را امروز به ما بده.
قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرض داران خود را می بخشیم.
ما را در آزمایش میاور
بلکه از شریر، ما را رهایی ده.
زیرا ملکوت و قوت و جلال
تا ابدالآباد از آن توست، آمین.
ای پدر! ساعت رسیده است.

 این مطلب را نیز بخوانید: موسیقی جهان - آیین یهود 

پسر خود را جلال بده تا پسرت نیز تو را جلال دهد.
هم چنان که او را بر هر بشری قدرت داده ای تا هرچه بدو داده ای به آنها حیات جاودانی بخشد.
حیات جاودانی این است که تو را خدایی واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند.
من بر روی زمین، تو را جلال داده ام و کاری را به من سپردی تا بکنم، به کمال رسانیدم.
الآن تو ای پدر! مرا نزد خود جلال ده به همان جلالی که قبل از آفرینش جهان نزد تو داشتم.

 

منشورات
k