شان نزول دعای جوشن کبیر

این کتاب شامل شأن صدور و بررسی سند دعای جوشن کبیر همراه با نسخه نفیس خطی به قلم استاد محمد حسین یزدی می باشد.
قطع: رقعی
سال نشر: 1388
تعداد صفحات: 72 

 

 

 شان-نزول-دعای-جوشن-کبیر
منشورات
k