صفحه اصلی

> صوت

دعای افتتاح ماه رمضان با نوای حاج مهدی سماواتی

دعای مجیر با نوای باسم کربلایی

متن مناجات شعبانیه + ترجمه

دعای نور حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام

زیارت حضرت فاطمه زهرا عليها‌السلام با صدای سماواتی

دعای عهد با نوای استاد فرهمند

دعای یا من ارجوه لکل خیر با صدای استاد موسوی

  یا من ارجوه لکل خیر

متن و ترجمه صلوات شعبانیه + صوت مهدی سماواتی

دعای ندبه صوتی استاد فرهمند

دعای سمات با صدای استاد فرهمند

متن و ترجمه دعای کمیل + فایل صوتی

دعای صباح امیرالمومنین صوتی

دعای سحر رمضان + صوت

متن و ترجمه ی حدیث کساء

متن و ترجمه مناجات خمس عشر- مناجات توبه کنندگان

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات شاکیان

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات خائفین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات امیدواران

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات دلدادگان

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات شاکرین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات مطیعین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات مریدین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات محبین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات متوسلین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات مفتقرین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات عارفین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات ذاکرین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات معتصمین

متن و ترجمه مناجات خمس عشر - مناجات زاهدین

متن و ترجمه ی دعای ابوحمزه ثمالی + فایل صوتی

  شرح دعای ابوحمزه

متن و ترجمه دعای ماه رمضان یا علی یا عظیم + فایل صوتی

  دعای یا علی یا عظیم

متن و ترجمه دعای جوشن کبیر + فایل صوتی

  متن و ترجمه دعای جوشن کبیر
منشورات
k