جملات بزرگان در مورد دعا

 سخنان بزرگان در مورد دین

 

برای مشاهده ی تصویر در اندازه ی اصلی اینجا کلیک کنید.

منشورات
k