جملات صحیفه ی سجادیه

 صحیفه سجادیه

هو اللطیف

 

برای مشاهده ی تصویر در اندازه اصلی و دانلود آن اینجا کلیک کنید.

منشورات
k