عکس نوشته - یا مجیب دعوة المضطرین

 عکس نوشته قرآنی

هو اللطیف 

 

برای مشاهده ی تصویر در اندازه اصلی و دانلود آن اینجا کلیک کنید.

منشورات
k