علامه جعفری و نیایش

 علامه جعفری 

علامه جعفری و نیایش

علامه محمد تقی جعفری رحمه‌الله پیرامون دعا و نیایش می فرماید: نه تنها نیایش می تواند در این دنیا تاثیر طبیعی ایجاد کند، بلکه هرگونه فعالیت روانی ما به اندازه خود دارای اثری می باشد. 

برای دانلود تصویر در اندازه ی اصلی اینجا کلیک کنید.

 

منشورات
k