دعا و جهان بیرونی و درونی

 جملات محمدرضا حکیمی 

دعا و جهان بیرونی و درونی

محمد رضا حکیمی: در تعالیم اسلامی، وقت های عبادت و دعا را با طبیعت و آفاق پیوند داده اند. دعا بین جهان درونی انسان و جهان بیرونی ارتباط عمیقی برقرار کرده است. 

برای دانلود تصویر در اندازه اصلی و دانلود آن اینجا کلیک کنید.

 

 

منشورات
k