خدایا گناهانم را ببخش

 تایپوگرافی صحیفه سجادیه

خدایا گناهانم را ببخش

 

برای مشاهده ی تصویر در اندازه ی اصلی و دانلود آن اینجا کلیک کنید.

منشورات
k