اهمیت درخواست از خداوند

 سخنان استاد صفائی حائری

اهمیت درخواست از خداوند

استاد علی صفایی حائری رحمه‌الله: آن ها که از امکانات خود بهره نمی گیرند، هنوز نیاز خود را باور نکرده اند و احساسی ندارند؛ و دعایشان مستجاب نیست. چون در واقع خواسته ای ندارند که اجابت شود. 

برای دانلود تصویر در اندازه ی اصلی اینجا کلیک کنید.

منشورات
k