مقام معظم رهبری پیرامون آثار و اهمیت دعا کردن

 سخنان رهبری در مورد دعا

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی و دانلود اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k