اجابت دعا

 دعا و اجابت در قرآن

خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند: 

و وقتی بندگانم درباره ی من از تو پرسش کنند [بگو:] 

من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی مرا بخواند اجابت می کنم. پس به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. 

بقره، 186

برای دیدن تصویر و دانلود آن در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k