چرا دعا می کنیم؟

 جملات مهندس بازرگان

مهندس مهدی بازرگان: 

دعا، توسعه ی فوق العاده ای به شخصیت و به دامنه ی احساسات انسان می بخشد. 

مجموعه آثار، ج 9، ص 403

 برای مشاهده و دانلود تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

منشورات
k