در هنگام آسایش خدا را بشناس!

 تقرب به خدا هنگام سختی

پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله: 

در هنگام آسایش خدا را بشناس. تا در هنگام سختی ها او تو را بشناسد. 

الأمالی للطوسی، ص 536

 برای مشاهده و دانلود تصویر در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید. 

منشورات
k