دکتر علی شریعتی

 دکتر علی شریعتی 

دکتر علی شریعتی: 

دعای اسلامی پس از مسئولیت و در ادامه ی کار و جهاد و صبر وجود دارد. 

نیایش، صفحه 92

برای مشاهده ی تصویر در اندازه اصلی و دانلود اینجا کلیک کنید.

منشورات
k