بخش‌ها:

دکتر مهدی احمدی فراز - رابطه دعا و معنویت

دعا و معنویت

دکتر مهدی احمدی فراز - رابطه دعا و معنویت

 هو اللطیف

دکتر مهدی احمدی فراز متولد 1350 در تهران می باشد. ایشان مدرک کارشناسی ارشد خویش را در رشته ی ادبیات عرب اخذ کرد و در ادامه نیز در سال 1378 موفق به اخد مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی شد. در سال 1385 مشغول به تحصیل در رشته قرآن و منابع علوم اسلامی درمقطع دکتری شده و در سال 1391 رساله خود را با نام رابطه دعای مکارم الاخلاق با بهداشت روانی با رتبه عالی دفاع کرده.

اشتغالات 

 1.  عضو هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی(۱۳۸۱ شروع)
 2.  ریاست دانشکده حقوق والهیات دانشگاه ( ۱۳۹۳-۱۳۹۵)
 3.  مدیرگروه فقه وحقوق دانشگاه
 4.  بیش از هیجده سال تدریس در حوزه و دانشگاه
 5.  عضوکمیته سلامت دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان

فعالیت های آموزشی :

 • تدریس درحوزه

مرکزتخصصی حوزه علمیه اصفهان وجامعه المصطفی مقطع ارشد

دروس :قرآن وعلوم تجربی – قرآن ومستشرقان-قرآن وعلوم انسانی (۶ترم)

حوزه علمیه ولی عصر – حوزه علمیه میرزاحسین(۴ترم)

دروس : ادبیات عرب – اخلاق – علوم قرآن-درآمدی برمباحث جدیددانش تفسیر

 • تدریس در دانشگاه

دانشگاه اشرفی اصفهانی مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

دروس: تفسیر- کلام – فقه (۱۶سال سی ودوترم)

دانشگاه اصفهان وعلوم پزشکی اصفهان

دروس:تفسیرقران – اندیشه اسلامی (۱و۲- شش ترم)

انتشارات:

 • صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری (کتاب سال حوزه علمیه ۱۳۹۳)
 • اثردرمانی دعا بامحوریت صحیفه رضویه؛ ناشر: آستان قدس رضوی
 • درآمدی برمباحث جدید دانش تفسیر (کتاب درسی سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان) ناشر:حوزه علمیه۱۳۹۰
 • صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روان (عربی) ناشر: بنیادبین المللی الهدی
 • ندای عشق رضوی (زیارت نامه امام رضا با نگاهی روان شناختی) ناشر: آستان قدس رضوی۱۳۹۲
 • ترجمه و شرح کتاب المقاصد تفتازانی جلد پنجم (پایان نامه کارشناسی ارشد ) ناشر:.
  رابطه دعا( مکارم الاخلاق )بابهداشت روانی (تز دکتری)

 

 

منشورات
k