بخش‌ها:

نکته ای زیبا از مناجات شعبانیه / آیت الله جوادی آملی حفظه الله

با خدا ناز کنید

نکته ای زیبا از مناجات شعبانیه / آیت الله جوادی آملی حفظه الله

تفسیری زیبا و دلنشین از حضرت آیت الله جوادی آملی پیرامون ناز و نیاز با خداوند متعال که از برداشت ها و شرح های ایشان از مناجات پر فضیلت شعبانیه می باشد.

حضرت آیت الله جوادی آملی: به ما گفتند با خدا ناز کنید! همه ش نیاز نیست. همه ش خدایا ببخش ببخش ببخش نیست در این مناجات شعبانیه چی هست؟ گفتند با او ناز کنید! گفتن خدایا لإن أخذتنی بذنوبی أخذتک بعفوک. خدایا اگر تو در قیامت بگویی چرا گناه کردی، بخواهی آبروی مرا ببری من هم میگویم تو که بزرگتر بودی چرا نبخشیدی؟! چرا آبروی مرا بردی؟! پس ما می توانیم به جایی برسیم که با خدایمان ناز کنیم. اگر او بگوید چرا گناه کردی؟ بگوییم تو که بزرگتر بودی چرا آبروی ما را نبخشیدی؟! عفو از بزرگان است. 

منشورات
k