دعایی که با خواندن آن شکر خداوند را به جا آورید

دعایی از امام صادق برای به جا آوردن شکر خداوند

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر كه در هر روز هفت مرتبه بخواند:
الْحَمْدُ للهِِ عَلَى كُلِّ نِعْمَة كَانَتْ أَوْ هِيَ كَائِنَةٌ،
سپاس خداى را سزاست بر هر نعمتى كه بر من ارزانى داشته يا موجود مى باشد.
شكر آن چه كه گذشته و آن چه كه باقى مانده را به جا آورده است.
کلیدهای نجات؛ دعاهای امام باقر: ص ۸۹.
لینک کتاب

 طرح 2
محصولات