دعا کردن چه اثری در رفع بلا دارد؟

دعا کردن چه اثری در رفع بلا دارد؟

این روزها تب ترس و وحشت در جامعه ای که زندگی می کنیم سایه افکنده است. ترس از انواع و اقسام مشکلات، بیماری ها، مصائب و سختی ها که بشر از روز نخست حضورش بر این کره زمین تا همین امروز تجربه کرده است همواره دغدغه ای پایان ناپذیر برای او بوده و هست. انسان از اتفاقات تلخ و رنج های اطرافش هراس دارد و راه فراری نیز از این رنج ها نمی یابد. چنان چه خداوند متعال در آیات سوره ی بلد به این نکته اشاره کرده و می فرماید: و لَقد خَلَقنَا الإٍنسَانَ في كَبَد. (و قطعا ما انسان ها را در سختی و رنج آفریدیم.) 

حال این سوال برای ما پیش می آید که در این شرایط دعا کردن چه اثری در بر طرف شدن بلایا و از بین رفتن مشکلات دارد؟! آیا دعای بسیار می تواند ما را به آرامشی حقیقی برساند؟ حضرت امام صادق عليه‌السلام در روایتی که برای شما تهیه کرده ایم پیرامون اهمیت دعا کردن به صورت دائم جمله ی زیبایی را فرموده اند. 

امام صادق عليه‌السلام: جدم می فرمود:«در دعا کردن پیش دستی کنید؛ زیرا بنده، چنان چه اهل دعا باشد وقتی بلایی بر او نازل شود و دعا کند، گفته می شود:«صدایی آشناست!» و چنان چه اهل دعای بسیار نباشد، وقتی بلایی بر او نازل شود و دعا کند، گفته می شود:«تا به حال کجا بودی؟!»

الکافی، ج 2، ص 472، ح 5

 احادیث امام صادق
منشورات
k