چهل دعای عظیم الشأن

این کتاب دربردارنده 40 دعای عظیم الشأن از چهارده معصوم عليهم‌السلام است که برای برآورده شدن حاجت بسیار مفید و مؤثر می‌باشد.

قطع: جیبی 

صفحات: 456

فهرست ادعیه

ـــ رسول اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله
دعای استجابت
دعای اعطایی به پیامبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله
دعای رفع اندوه
دعای صحیفه
دعای حمید
دعای مجیر
ـــ امیرالمؤمنین عليه‌السلام
دعای یستشیر
دعای جامع
دعای اویس قرنی (1)
دعای اویس قرنی (2)
دعای مشلول
دعای ائمّه عليهم‌السلام
دعای عشرات
دعای نعمت
دعای یمانی
دعای سریع الاجابة
دعای توسعۀ رزق و روزی
دعای جامع الجوامع
ـــ حضرت زهرا عليها‌السلام
دعای مستجاب حضرت فاطمۀ زهرا عليها‌السلام
ـــ امام حسن عليه‌السلام
دعای هاربین
ـــ امام حسین عليه‌السلام
دعای طلب مکارم اخلاق
ـــ امام سجاد عليه‌السلام
دعا در وقت اجابت
دعای گنجینه
دعای طلب امور مهم
ـــ امام باقر عليه‌السلام
دعای قضاء حوائج
دعای عهد
ـــ امام صادق عليه‌السلام
دعای هنگام وقوع سختی
دعای الحاح (پافشاری)
دعای حفظ
دعای پیشگام
ـــ امام کاظم عليه‌السلام
دعای کشتیبان
دعای گرفتاران
دعای اعتقاد
ـــ امام رضا عليه‌السلام
دعا در هنگام سختی‌ها
دعای دفاع از امام زمان عليه‌السلام
ـــ امام جواد عليه‌السلام
دعای گشایش مشکلات
ـــ امام هادی عليه‌السلام
دعای دفع بلا
دعای تقرّب به خداوند متعال
ـــ امام حسن عسکری عليه‌السلام
دعای رهایی از زندان
ـــ امام مهدی عليه‌السلام
دعای علوی مصر

 دانلود چهل دعای عظیم الشأن
منشورات
k