بخش‌ها:

تلبیه

امام صادق عليه‌السلام فرمودند: تلبيه اين‏گونه است:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَى دَارِ السَّلاَمِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ لَبَّيْكَ.

اجابت كردم خدايا! اجابت كردم، شريكى براى تو نيست اجابت كردم، سپاس و ونعمت و فرمانروايى براى توست، شريكى براى تو نيست، اجابت كردم. اجابت كردم اى صاحب نعمت‏ها! اجابت‏ كردم، اجابت كردم اى خواننده به سوى بهشت، اجابت كردم اجابت كردم اى آمرزنده گناهان، اجابت كردم، اجابت كردم اى شايسته اجابت، اجابت كردم اجابت كردم اى صاحب جلالت و بزرگوارى، اجابت كردم، اجابت كردم با ترس و رغبت به سوى تو، اجابت كردم اجابت کردم ای آغاز کننده ای که بازگشت به سوی توست، اجابت كردم، اجابت كردم بنده تو و پسر دو بنده تو هستم، اجابت كردم اجابت كردم اى بزرگوار، اجابت كردم.
بعد از هر نماز مستحب یا واجب و هرگاه شترت برخواست یا بربلندی قرار گرفتی یا در دره ای رفتی یا یا سواره ای روبرو شدی یا از خواب بیدار شدی و در سحرها، وتا میتوانی این تلبیه را بگو و بلند بگو، اما اگر بعضی از از این اوقات تلبیه نگفتی اشکالی ندارد، هرچند فضیلت کامل برای کسی است که کامل بگوید. آگاه باش: چهار تلبیه ی اول واجب است و بیانگر توحید است و تمام فرستادگان خدا این تلبیه را گفته اند. یادت باشد که زیاد بگویی لبیک ذی المعارج چرا که رسول‌خدا زیاد میگفت. همانا خدا شما را دعوت میکند که حج بجا آورید، پس با تلبیه خدا را اجابت کنید. هرکه در روز الست پیمان ربوبیت خدا را پذیرفته، با تلبیه خدا را اجابت می کند.

منشورات
k